STATIC SEALS (O RING – X RING- BONDED SEALS)

O – RING PTFE O-RING (TEFLON O RING) POLYURETHANE O-Ring (PU O-Ring)
X-RING (QUAD RING) ENCAPSULATED  O-RING BONDED SEALS